Skambinkite:

+370 5 204 3315

Naudingos nuorodos

CMR konvencija

Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės.

Incoterms

Tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas užsienio prekyboje. Verslininkai taupydami laiką ir pinigus vietoj pristatymo sąlygų sutartyje įrašo tik jų sutrumpinimą, o dažnai iš vis sutarties nesudaro, o tik pristatymo sąlygų sutrumpinimą įrašo į sąskaitą – faktūrą.

Lietuvos muitinė

Lietuvos Respublikos muitinė – valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą. Būdama viena iš Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijų, Lietuvos Respublikos muitinė prisideda prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos politikos.

Lietuvos bankų valiutų kursai

Nuo 1998 07 07 lito ir LR ūkio subjektams svarbiausių valiutų santykiai nustatomi kiekvieną darbo dieną, o lito ir kitų valiutų santykiai - kartą per savaitę.

Verslo vartai

Esamų ir būsimų verslininkų patogumui siūlome elektroninius įrankius, su kuriais planuoti verslą ir teikti leidimams reikalingus dokumentus internetu institucijoms galite bet kuriuo Jums patogiu metu. Tai oficialus valstybės kontaktinis centras, vienijantis: Paslaugų, Gaminių, Statybos srities gaminių ir profesijų kontaktinius centrus.

VMI

Pagrindiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai yra: padėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims, įgyvendinti savo teises ir pareigas; įgyvendinti mokesčių įstatymus; užtikrinti mokesčių į biudžetą sumokėjimą; užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant.